fbpx

Warunki użytkowania

This is custom heading element

 1. Umowa o świadczenie Usług pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem (dalej: Umowa) zostaje zawarta w wyniku dokonania następujących czynności:
 • wskazanie przez Użytkownika niezbędnych danych osobowych,
 • akceptacja Regulaminu,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy
 1. Użytkownik składa zamówienie na Utwór (dalej: „Zamówienie”).
 2. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wybór opcji „Płatności” zawartej w menu dotyczącego każdego z Utworów oraz postępowanie zgodnie z dalszymi wskazówkami.

  – Płatność zostanie pobrana z konta Google Play lub iTunes po upływie 14 dniowego okresu próbnego.

  – Subskrypcja jest odnawiana automatycznie, chyba że automatyczne odnowienie zostanie wyłączone najpóźniej 24 godziny przed końcem bieżącego okresu

  – Konto zostanie obciążone opłatą za przedłużenie w ciągu 24 godzin przed końcem bieżącego okresu

  – Subskrypcje mogą być zarządzane przez użytkownika, a automatyczne odnawianie może zostać wyłączone poprzez przejście do ustawień konta użytkownika po zakupie

 3. Złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem dokonania zapłaty za zamówiony Utwór.
 4. Złożenie Zamówienia może nastąpić w formie:
 • jednorazowej – przedpłata,
 • subskrypcji – przedpłata.
 1. Usługodawca oferuje następujące plany subskrypcyjne:
 • Subskrypcja Tygodnika Powszechnego 23.99 zł/msc
 • Subskrypcja Charakterów 13.99 zł/msc
 • Subskrypcja Przeglądu 19.99/msc
 • Subskrypcja Beauty Inspiration 10.99/msc
 • Po założeniu konta przysługuje 14 dni bezpłatnego okresu próbnego, z wyłączeniem magazynu Charaktery.
 1. Podane w Serwisie ceny są cenami brutto.
 2. Zamówienie może zostać opłacone według wyboru Użytkownika w ramach udostępnianych przez Usługodawcę opcji zapłaty. W toku składania Zamówienia Użytkownik otrzymuje informację o dostępnych sposobach i terminie dokonania płatności za Utwór.
 3. Umowa Sprzedaży w wykonaniu Zamówienia zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Realizacja Zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji zamówienia, w tym celu prosimy skontaktować się z działem pomocy na skrzynkę: jakub@audiodelic.pl lub poprosić o zwrot środków po przez Google Play/Appstore. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi najpóźniej po 7 dniach od jej zgłoszenia.
 5. Prawo korzystania z Utworów jest udzielane wyłącznie Użytkownikowi i wyłącznie na własny użytek.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 • odtwarzania Utworu,
 • wprowadzania Utworu do pamięci komputera lub innych podobnych urządzeń.
 • Prawo to ma na celu wyłącznie zapoznanie się Użytkownika z treścią Utworu.
 1. Zabronione jest:
 • dokonywanie jakichkolwiek zmian w zakresie struktury Utworu,
 • udostępnianie Utworu osobom trzecim,
 • rozpowszechnianie i/lub wprowadzanie do obrotu udostępnionych całych lub Utworów,
 • ingerowanie w zawartość Utworów,
 • publikacja, dystrybucja, powielanie Utworów,
 • usuwanie oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń Utworów,
 • oddawanie w najem Utworu,
 • dowolne inne wykorzystywanie Utworu.