fbpx

Polityka prywatności

This is custom heading element

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Borubar Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 21, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000496758, REGON 123042836, NIP 6762474194.
 2. Dane osobowe są przetwarzane są w celu:
  • wykonania umowy korzystania z aplikacji Audiodelic,
  • obsługi płatności,
  • marketingu własnych produktów lub usług,
  • podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy na korzystanie z Audiodelic.
 3. Każda osoba posiada prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu wykonania zawartej umowy na korzystanie z aplikacji.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 7. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c i f RODO.
 8. Każda osoba posiada prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Twoją szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w innym celu lub wobec przekazywania Twoich danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania swoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 1. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz w celu wykonania zawartej umowy.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować na adres wskazany powyżej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: jakub@audiodelic.pl